RUB » CERES »  » Aleš Črnič

Aleš Črnič, Dr.


University of Ljubljana
Kardeljeva pl. 5
SI-1000 Ljubljana,
Slovenia

E-Mail: ales.crnic@fdv.uni-lj.si